Category: การเดินทาง

รูปถ่าย รูปถ่ายจริงขนาด 2×2 นิ้ว เป็นรูปสี พื้นขาว ไม่มีเงาตก ต้องเห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่นตา เก็บผมเรียบร้อยไม่ปกคลุมหรือบังหน้า ไม่สวมหมวก ให้เห็นแนวไรผมและเน้นว่าต้องเห็นใบหู รูปถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือไฟล์อัพโหลดตอนกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นามสกุลไฟล์ .JPEG ขนาด 600×600 – 1200×1200 pixels ไม่เกิน 240 KB หากสแกนต้องใช้ความละเอียด 300 dpi…

Read More เรื่องจำเป็นในการขอวีซ่าอเมริกา

การเดินทาง