เรื่องจำเป็นในการขอวีซ่าอเมริกา

รูปถ่าย

รูปถ่ายจริงขนาด 2×2 นิ้ว เป็นรูปสี พื้นขาว ไม่มีเงาตก ต้องเห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่นตา เก็บผมเรียบร้อยไม่ปกคลุมหรือบังหน้า ไม่สวมหมวก ให้เห็นแนวไรผมและเน้นว่าต้องเห็นใบหู รูปถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน หรือไฟล์อัพโหลดตอนกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นามสกุลไฟล์ .JPEG ขนาด 600×600 – 1200×1200 pixels ไม่เกิน 240 KB หากสแกนต้องใช้ความละเอียด 300 dpi

ข้อมูล Social Media

นโยบายจากประธานาธิบดีของอเมริกา Donald Trump ได้ออกกฎใหม่ว่าผู้ขอวีซ่าอเมริกาประเภททำงานและประเภทเรียนต้องแสดงชื่อ ข้อมูล Social Media ได้แก่ ชื่อ Facebook, Instagram, Twitter ด้วย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้เพิ่มช่อง Social Media Identifiers ให้กรอกข้อมูลเพื่อประกอบการขอวีซ่า

ซองแยกเอกสาร

เตรียมซองใสใส่เอกสารแยกแต่ละหมวดหมู่

– สำหรับใส่เอกสารส่วนตัว (พาสปอร์ต+รูปภาพ+แบบฟอร์ม DS-160)

– สำหรับใส่เอกสารการเงิน (หลักฐานแสดงรายได้+บัญชีเงินฝาก+หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ)

– สำหรับใส่แผนการท่องเที่ยว (แผนการเดินทางระบุจุดที่จะไป+แผนการจองตั๋วเครื่องบิน+แผนการจองโรงแรมโดยยังไม่ต้องจองหรือจ่ายเงิน)

– สำหรับใส่ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอเมริกา

เงิน

สิ่งสำคัญเลยคือเงินสำรองที่ใช้ตามแผนระหว่างที่ท่องเที่ยวในอเมริกา ครอบคลุมทั้งค่ากิน ค่าที่พัก ค่ารถโดยสาร เพราะถ้าเงินไม่พอต่อการใช้ตามแผนเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์คงไม่ให้ผ่านแน่นอน

การแต่งกาย

วันสัมภาษณ์แต่งกายสุภาพเพราะสถานทูตเป็นสถานที่ราชการ แต่งกายทางการหรือกึ่งทางการเหมือนไปสัมภาษณ์งาน ไปติดต่องาน ทำผมทรงสุภาพ ไม่รุงรังปิดหน้า

การขอวีซ่าอเมริกาเป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดกับข้อมูลและการเตรียมเอกสาร ซึ่งทาง TumVisa.com มีผู้ช่วยที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลเรื่องการกรอกเอกสารสำหรับขอวีซ่าอเมริกาทุกขั้นตอน สามารถติดต่อเราได้ที่ TumVisa.com หรือโทร 083-057-2872

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *