เรียนรู้ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่าด้วยหลักสูตรที่ถูกต้อง

ปัจจุบันนี้มีหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งพัฒนาการทำการค้าด้านทองคำโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทองคำ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ และการพัฒนาสินค้าทองรูปพรรณให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองของไทย

เนื้อหาในหลักสูตร จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลหะมีค่า แหล่งกำเนิด ประวัติ การทำเหมืองทองและโลหะอื่นๆ เทคนิควิธีการตรวจสอบโลหะมีค่าด้วยเทคนิคพื้นฐาน และเครื่องมือขั้นสูง กระบวนการผลิตเครื่องประดับทองคำ และการประเมินราคาทอง รูปแบบธุรกิจค้าทองและเครื่องประดับ ภาษี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในทองคำ (AEC – Global) เป็นเนื้อหาคราวๆในการเรียนรู้ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้ คือ  สามารถแยกชนิดต่างๆ ของอัญมณี และวิเคราะห์อัญมณีแท้ -เทียม หรือเลียนแบบ หรือที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพชนิดต่างๆ ที่ เป็นที่นิยมในตลาดอัญมณีได้ และยังสามารถประเมินคุณภาพและราคาของเพชร พลอย และเครื่องประดับตามมาตรฐานสากลได้ ทดสอบเปอร์เซ็นต์ทองและแยกชนิดทองแท้ ทองปลอม ทองยัดไส้ได้

จากเนื้อหาหลักฐานหรือผลที่จะได้รับจากหลักฐานนี้ถือเป็นประโยชน์หรือโอกาสที่ดีสำหรับใครที่ ต้องการเป็นจะผู้ประกอบการร้านทอง ร้านจิวเวลรี่ โรงรับจำนำ หรือร้านรับซื้อเครื่องประดับมือสอง หรือเป็นเป็นนักอัญมณีศาสตร์มืออาชีพที่สามารถดูเพชรพลอยได้ทุกที่ ทุกเวลา  สามารถเรียนรู้หลักสูตรแบบนี้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านโลหะมีค่า แค่เพียงพร้อมเปิดใจรับที่จะเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรนี้ถือเป็นวิชาที่ดีและน่าเรียนรู้อีกหลักสูตรหนึ่ง

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *