รู้หรือไม่ส่วนประกอบของทองคำมีอะไร ?

ทองจัดได้ว่าเป็นธาตุที่มีโลหะที่มีค่ามากที่สุด อีกทั้งมีส่วนผสมของธาตุทองสูงถึง 90% ทองคำบริสุทธิ์จะมีสีเหลืองและสีแดง แต่หากเมื่อนำโลหะอื่นมาผสมในสัดส่วนต่างๆ ก็จะทำให้มีสีที่แตกต่างกันไปและรู้หรือไม่ว่าส่วนประกอบของทองคำมีอะไร

ทองคำสามารถพบได้ในธรรมชาติในรูปแบบเม็ดเล็กๆลักษณะส่วนใหญ่ขององค์ประกอบของทองคำนั้นคือมีความนุ่มนวล ปกติแล้วทองคำที่ขายนั้นจะเป็นทองคำ 96,5% ที่เหลือ 3% มักจะเป็นโลหะเงิน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับทองและส่วนผสมของทองผสมที่นิยมนำมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้น

22 K สีแดงอ่อน มีส่วนผสมของทอง 91.66% เงิน- ทองแดง 8.34%

22 K สีเหลือง มีส่วนผสมของทอง 91.66% เงิน6.20% ทองแดง 2.14%

22 K สีเหลืองเข้ม มีส่วนผสมของทอง 91.66% เงิน1.23% ทองแดง 7.11%

18 K สีเหลืองเข้ม มีส่วนผสมของทอง 75.00% เงิน9.00% ทองแดง 16.00%

18 K สีเหลือง มีส่วนผสมของทอง 75.00% เงิน20.00% ทองแดง 5.00%

21 K สีเหลืองอมชมพู มีส่วนผสมของทอง 87.50% เงิน4.50% ทองแดง 8.00%

21 K สีชมพู มีส่วนผสมของทอง 87.50% เงิน1.75% ทองแดง 10.75%

21 K สีแดง มีส่วนผสมของทอง 87.50% เงิน- ทองแดง 12.50%

14 K สีเหลือง มีส่วนผสมของทอง 58.50% เงิน30.00% ทองแดง 11.50%

14 K สีแดง มีส่วนผสมของทอง 58.50% เงิน2.00% ทองแดง39.50 %

ผู้ประกอบการที่ผลิตทองเพื่อส่งออกต่างประเทศนั้น จะผลิตทองทุกสีและทุกประเภท แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการที่ผลิตจะเน้นสีทองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทองเกรดต่ำกว่า 9k ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้เพราะสีของทองคำที่เป็นสีเหลืองนั้นจะหมดไป จนทำให้ไม่มีทองผสมอยู่

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *