จริงหรือไม่ ปลวกค้นหาแหล่งแร่ทองคำ

ใครจะเชื่อว่าแค่ปลวกตัวเล็กๆ สามารถค้นหาแหล่งแร่ทองคำได้ ความจริงแล้วปลวกมีประโยชน์ที่เราอาจนึกไม่ถึง โดยธรรมชาติปลวกเป็นแมลงที่ต้องการความชื้นในรังสูงมาก โดยเฉพาะในพื้นที่แห้งแล้งอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลว่าปลวกสามารถขุดลงไปใต้ดินลึกได้ถึง 70-100  เมตรเลยทีเดียว และถ้าบริเวณนั้นมีสายแร่ธาตุอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นปลวกก็จะนำดินที่ปะปนทองคำขึ้นมาด้วย

อย่างที่รู้กันว่า ทองคำนั้นเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ทั่วไป แต่ปริมาณมันน้อยมาก ถ้ามีสายแร่ทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นปลวกก็จะนำดินที่ปะปนทองคำขึ้นมาด้วย ดินจอมปลวกนั้นก็ควรจะต้องมีทองคำปะปนในปริมาณที่มากอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจสังเกตได้จากสีของดินจอมปลวก และข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ปลวกขุดลงไปสำรวจใต้ดินลึกมากจอมปลวกนั้นก็ควรมีขนาดที่สูงใหญ่มากกว่าจอมปลวกทั่วๆไปด้วย และปัญหาก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดินจอมปลวกมีทองคำปะปนอยู่มากน้อยแค่ไหน  ในทางเคมีเราจะใช้โปตัสเซี่ยมไซยาไนด์ Potassium cyanide (สูตรโมเลกุล KCN) เป็นตัวแยกทองคำออกจากแร่ธาตุหรือสิ่งเจือปนอื่นๆดยบดเนื้อดินจอมปลวกลงในสารละลายโปตัสเซี่ยมไซยาไนด์ กรองเอาสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการออก ก็สามารถแยกทองคำออกจากแร่ธาตุหรือสิ่งเจือปนอื่นๆได้

เมื่อเราวิเคราะห์ดินรังปลวกจนสามารถรู้ได้ว่ารังปลวกแห่งไหนมีทองคำปนอยู่ในปริมาณมากผิดปกติ ก็แสดงว่าใต้ดินตรงนั้นมีสายแร่ทองคำ และบางประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่มีทองคำอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก บางครั้งก็อาศัยปลวกช่วยในการสำรวจหาทองคำด้วยเช่นกัน เรียกว่าสำรวจแหล่งแร่ใต้ดินโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งวิธี

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *